Blogger Widgets

RPH


RANCANGAN  PENGAJARAN  HARIAN  

 Tarikh/ Hari                    : 20  / 4 / 2012  / Jumaat                    

 Masa                               : 2.05 – 3.05

 Kelas                              : 2 Kekwa                              

 Bil. Pelajar                      : 38  orang 

 Mata Pelajaran              : Bahasa Melayu                                                                      

Tajuk                               : Petani Moden

Tema                               : Gerai Nenek Lijah    

Objektif                           : Pada akhir pembelajaran murid  dapat:
                                          1. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul dan tepat
                                          2. Membaca petikan dengan betul dan jelas
                                          3. Membina  lima ayat tunggal berpandu gambar sayur-sayuran..

Pengetahuan Sedia Ada :  Murid telah mengetahui nama sayur-sayuran

Konsep                            :  Mengenal dan mengklasifikasi sayur-sayuran  

Bahan                              : 1. Petikan ”Gerai Nenek Lijah”
                                           2. Kad sayur-sayuran
                                           3. Buku Rampaian Bahasa Melayu
                                           4. Lembaran kerja

Nilai                                 : Tolong menolong, rajin dan berhati-hati

Kemahiran                      : 1. Murid membaca teks dan memahami maklumat
                                           2. Membaca kuat dengan lancar,sebutan yang jelas intonasi
                                               yang betul dan berjeda
                                           3. Memahami dan membina ayat tunggal yang betul dalam
                                               pelbagai situasiLangkah /Masa

Isi pelajaran

Aktiviti Pengajaran/pembalajaran


Catatan
Aktiviti guru
Aktiviti murid
Set Induksi
5   minit

Guru menunjukkan gambar sayur-sayuran

1.Guru menunjukkan gambar sayur-sayuran slaid.
2.Guru bersoal jawab dengan murid untuk mengetahui pengetahuan sedia ada murid.

3.Guru bercerita mengenai sayur-sayuran


1.Guru menunjukkan gambar sayur-sayuran slaid.
2.Guru bersoal jawab dengan murid untuk mengetahui pengetahuan sedia ada murid.
3.Guru bercerita mengenai sayur-sayuran
Slaid
komputer
Teknik:bersoal jawab.
Gambar tunggal sayur-sayuran.
Nilai Murni:Bersyukur

Perkembangan
Langkah 1
(15 minit)


Membaca teks “Gerai Nenek  Lijah” pada skrin LCD.


1.Guru memaparkan teks tersebut di skrin LCD.
2.Guru membaca teks yang dipaparkan.

3. Guru memberikan penerangan tentang kandungan teks dan bersoaljawab.


1. Murid membaca teks di skrin dengan guru secara kelas.
2.Murid membaca teks secara individu bergilir-gilir.
3. Murid  memahami teks yang dibaca dan menjawab soalan secara lisan

Buku teks
LCD
Komputer
bersyukur


Langkah 2
       (20 minit)

Menyenarai nama sayur-sayuran yang terdapat dalam gambar

1.Guru meminta murid meneliti gambar sayur-sayuran yang terdapat dalam petikan .

2. Guru mengarahkan murid menulis nama sayur-sayuran yang dijual di gerai  Nenek Lijah dan mengklafikasikan.


1.Murid meneliti gambar dalam teks.
2. Murid mengklafikasikan sayur-sayuran  dan menulis didalam buku latihan

Buku latihan
Nilai Murni: Rajin


Langkah 3
(25 minit)

Kata nama am:
Sawi, bendi, lobak, kangkung, timun, petola dan tomato

1. Guru meminta murid melengkapkan ayat  dengan kata nama am untuk sayur-sayuran yang telah dipelajari
2.Guru mengarahkan murid menyenaraikan kata nama yang terdapat dalam petikan.
1.Murid melengkapkan lembaran kerja tersebut
2.Murid menyenaraikan kata nama am dalam buku tulis
Lembaran kerja
Langkah 4
(25 minit)Mengaplikasi idea-melengkapkan ayat

 1.Guru mengedarkan lembaran kerja.
2.Guru meminta murid melengkapkan ayat berdasarkan maklumat yang telah dipelajari.
Murid melengkapkan lembaran kerja tersebutLembaran kerja


Penutup
(5 minit)

Mendengar lagu
“Kebun sayur”

1.Guru memperdengarkan lagu” kebun sayur”  dan meminta murid menyanyi bersama-sama.


1.Murid menyanyi bersama-sama seni kata lagu tersebutLembaran kerja senikata lagu
No comments:

Post a Comment