Blogger Widgets

Soalan


Soalan BM Tahun 2

latihan 1

1.Pak Mat menternak beberapa ekor ayam kampung di____________.

A   reban
B   kandang
C  sangkar
D  pondok kecil

2. James dan Ramu berkawan baik .___________belajar dalam kelas 2 Orkid.

A  Mereka
B  Dia
C  Kamu
D  Kami

3. Cikgu Salmi guru kelas kami.___________seorang guru yang baik hati.

A  Dia
B  Beliau
C  Kami
D  Kita

4. ______________berebut-rebut ketika menaiki bas.

A  Jangan
B  Sila
C  Tolong
D  Maafkan

5.Petani itu____________sayur-sayuran di kebunnya.

A  menanam
B  menyusun
C  memelihara
D  menjaga

No comments:

Post a Comment